GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU POLİTİKASI

Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Tergan") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Tergan ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Tergan ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Tergan ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Tergan standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Tergan olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

GİRİŞ

İşbu Gizlilik Politikası, Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ("Tergan") https://www.tergan.com.tr/ web sitesine ("Site") erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek kişilerden ("Kullanıcı") elde edilen kişisel bilgilere ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") bağlı düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatla kapsamında bilgilendirmek maksadı ile hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.

Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun. Bu Gizlilik Politikası, yukarıda listelenen geçerlilik tarihinden itibaren geçerlidir ve aşağıda "Tergan Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler" bölümünde belirtildiği gibi değiştirilebilir.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Tergan olarak KVKK'nın 4.maddesinde belirtilen ilkelere büyük bir hassasiyetle riayet etmekteyiz. Buradan hareketle Site kapsamında kişisel verileriniz öncelikle ilgili Kanun maddesi ve diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara göre işlenmektedir.

Sitenin web sunucuları, Site'ye kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlük bilgilerini toplar. Bu bilgiler, performans ve güvenlikle ilgili işlevler dahil olmak üzere Site ile ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek olarak, IP adresinizin anonimleştirilmiş bir sürümü de dahil olmak üzere istatistiksel kullanım ve telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların Siteye nasıl eriştiğini ve Siteyi nasıl kullandığını değerlendirmemize yardımcı olmak için Google Analytics hizmetini kullanır. Bu bilgiler, Siteye ne zaman erişildiği, ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar ve Sitenin nasıl kullanıldığını ve nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgiler gibi Sitenin işleyişi ve kullanımı hakkında toplu istatistikler oluşturmak için kullanılır.

Birçok hizmet gibi, Google Analytics de, bizim durumumuzda olduğu gibi, kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanıldığı kullanıcı etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google Analytics'ten çıkabilirsiniz - kullandığınız tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmemeyi tercih etme konusunda daha fazla bilgi için şu Google sayfasını ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout .

Genel olarak, Siteyi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz gibi bilgileri ve / veya tarayıcınız veya bilgisayar cihazınız hakkında size Siteye erişim ve uygun içerik sunmamızı sağlayan bilgileri toplarız. Bununla birlikte, kaydolmak, bağış yapmak, bizimle iletişime geçmek, haber ve güncellemeleri talep etmek veya Site aracılığıyla diğer işlemleri gerçekleştirmek için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar vardır.

Bu tür Kişisel Veriler şunları içerecektir:

 • ad, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;
 • organizasyon (kuruluşun adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma alanları, diller ve konum;
 • yanıtlamayı kabul ettiğiniz herhangi bir form ve/veya anketin sonuçları.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ

Tergan olarak kişisel verilerinizi KVKK'nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen işleme şartlarına riayet ederek işlemekteyiz. Buradan hareketle veri işleme süreçlerimizi örneklendirmek gerekirse; bağışları işlemek, kuruluşumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, bağlantı talepleri ve tarafınızca gönderilen anket yanıtlarını işlemek. Ayrıca, Siteyi iyileştirmek ve Site içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için topladığımız kişisel verileri şu amaçlar için kullanacağız: Siteyi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için veya Siteyi güvenli ve emniyetli tutmak için.

Açık rızanız doğrultusunda ise kişisel verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu izni, bu tür sağlanan "abonelikten çık" bağlantısını kullanarak veya musteridestek@tergan.com adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

Kişisel Verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için Hizmet Sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile de sınırlı olarak paylaşıyoruz. Yasal olarak gerekli olması ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan böyle bir talep gelmesi halinde ise kişisel verileriniz KVKK'nın düzenlemelerine uygun olarak paylaşılmaktadır.

ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezler bizim tarafımızdan veya Servis Sağlayıcılar tarafından tarayıcınıza, tercihleriniz ve Site görüntüleme kalıpları hakkındaki bilgileri kaydetmek için ayarlanır. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org/ adresinde bulabilirsiniz . Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Size alakalı içerik sağlamak;
 • Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunun etkinleştirilmesi;
 • Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;
 • Site performansını ve içerik alaka düzeyini iyileştirme

Sitede kullandığımız çerez türleri ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.tergan.com.tr/kvkk adresinde bulunan Çerez Politikamıza başvurun. İşbu politika da bu Gizlilik Politikasının bir parçasıdır.

BAĞLANTILI SİTELER

Size kolaylık sağlamak için, Sitede diğer web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı veren köprüler yayınlanabilir. Herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz herhangi bir şirketin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladıklarımıza ek olarak bilgi toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin hiçbirini, bu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan hizmetleri veya ürünleri veya Bağlantılı Sitelerde yer alan herhangi bir içeriği onaylamıyoruz. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir Bağlantılı Sitenin gizlilik politikasını aramanızı ve okumanızı öneririz.

ÇOCUKLAR

Site, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir. KVKK'nın açık düzenlemesi uyarınca site kapsamında kullanıcılara sunulan tüm aydınlatma ve alınan tüm açık rızalar kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kurgusu üzerine hazırlanmıştır. 18 yaşından küçük kullanıcıların sitemizi ziyaret etmesi halinde ise veli ve/veya yasal temsilcisinin gerekli yasal sorumluluğu üstlendiği tarafımızca kabul edilmektedir.

GÜVENLİK

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Bu bağlamda KVKK ve bağlı düzenlemeleri uyarınca belirlenen makul idari ve teknik tedbirler alınarak verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır.

HAKLARINIZ

Kullanıcı olarak KVKK'nın 11.maddesi uyarınca;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu taleplerinizi Terazidere Mah. Esenler Cad. Yaşardoğu Sok. No:8 Bayrampaşa / İstanbul Adresimize yazılı olarak veya musteridestek@tergan.com E-posta adresimize veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırıyor olacağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize edeceğiz. Bunu yaparsak, yeni politikayı web sitemizde yayınlayacağız ve geçerlilik tarihini değiştireceğiz, bu nedenle sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

KULLANIM KOŞULLARI

WEB SİTESİ HAKKINDA

Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan söyle Tergan olarak anılacaktır) tarafından, https://www.tergan.com.tr/ web sitesi ( Site ) kullanıma açılmıştır. Site'ye erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek ya da tüzel kişilerin ( Kullanıcı ) sitenin her türlü kullanımı için geçerli olan işbu Kullanım Koşulları metnini dikkatle okuması gerekliliği bulunmaktadır.

Kullanıcılar işbu Politikayı okuyarak Site kapsamındaki kullanım ve bilgi paylaşımı konusunda gerekli bilgilendirmenin gerek Türk Hukuku kapsamındaki mevzuatlar (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair) gerekse de genel etik ilkelerine uygun olarak kendilerine yapıldığını kabul etmektedir. Tergan olarak bizler için verdiğiniz bilgilerin korunması ve gizliliği büyük önem taşımaktadır. İnternet tarafından sunulan birçok olanak ve risk nedeniyle Sitemizin kullanımıyla ilgili tarafınıza ait bilgilerin korunmasına yönelik aşağıda belirtilen hususlar ile ilgili olarak tarafınızı bilgilendirmek istemekteyiz.

KULLANICI TARAFINDAN PAYLAŞILAN BİLGİLER HAKKINDA

Site kullanıcıları, Site kapsamında sair şekillerde kendi açık rızaları dâhilinde tarafımız ile paylaştıkları tüm ticari ve/veya kişisel bilgilerin ( Bilgi ) kendilerine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederler. Bahse konu bilgilerin başka bir üçüncü kişi ya da kuruma ( Üçüncü Partiler ) ait olması halinde Tergan, kullanıcının üçüncü partilere ait bu bilgileri ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca gerekli bilgilendirme ve rıza neticesinde Tergan ile paylaştığını kabul edecek olup herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluk kabul etmeyeceğimizi bildirmek isteriz.

Tergan olarak site üzerinden toplanan bilgileriniz kapsamında sizlere ilgili Kanun ve yasal düzenlemeler uyarınca kademeli olarak bilgilendirmeler sunarak bilgilerinizi tutmamızdaki hukuki sebebimizi, hangi maksatlar ile bilgilerinizi kullandığımızı, hangi kişi ve/veya kurumlara aktardığımıza ve dair detaylı bilgilendirmeleri sağlıyor olacağız.

KULLANICI BİLGİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında işbu sözleşmenin tarafı olabilme ve kişisel verilerin işlenebilmesi için rıza verebilme yaşı 18 olup, siteyi kullanan kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kabul edilir. Kullanıcının siteyi kullanması için en az 18 yaşında olması gerekmektedir. Kullanıcının 18 yaşından küçük olması halinde yasal temsilcisinin ve/veya velisinin izni ile siteyi kullandığı kabul edilecektir.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Site kapsamında kullanıcılardan toplanan tüm kişisel bilgilerin işlenme şartları ve tarafımızca alınan tedbirlere ilişkin gizlilik politikasından detaylı bilgiye erişebilirsiniz. Lütfen siteyi kullanmadan önce politikayı okuyunuz. İncelemek için tıklayınız.

MÜLKİYET

Site içerisinde yer alan tüm fotoğraflar, grafikler, ses klipleri, video klipler, metinler ve ticari markalar (kısaca içerikler ) dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site aracılığı ile kullanıma sunulan tüm içerikler Tergan ve/veya lisans verenlerin mülkiyetindedir. İçerikler, başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bağlı düzenlemeleri olmak üzere Türkiye'deki ilgili mevzuatlar kapsamında korunmaktadır. Sitede yer alan mülkiyet başlığı içerisinde bahsi geçen tüm içerikler Tergan'a ait olup bunların izinsiz olarak tamamının veya bir kısmının başka platformlarda/sitelerde vb. yerlerde kopyalanması, dağıtılması, satılması, paylaşılması, ticari amaçlı kullanılması, tersine mühendislik yapılması ve her türlü hukuka aykırı fillerde kullanılması yasaktır.

BAĞLANTI SİTELER HAKKINDA

İşbu Site'nin yasal sahibi Tergan olup site kapsamındaki içerik ve/veya çeşitli öğelerin yasal hakları ise bazı hallerde Tergan'a bazı hallerde ise üçüncü partilere aittir. Site'nin herhangi bir şekilde kopyalanması, içeriğinin ya da öğelerinin izinsiz alınması ya da taklit edilmesi ilgili yasal mevzuatlar temelinde yasak olup yasal hak sahibinin iznine tabidir.

Site, üçüncü partilerin sitelerine bağlantılar içermektedir. Tergan, üçüncü partilere ait site ve/veya içerikler kapsamında herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmediğini ve kullanıcının bunlardan dolayı yaşayabileceği herhangi bir zarardan dolayı da sorumlu tutulamayacağını bildirmektedir.

WEB SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Tergan dilediği zaman işbu Politikayı, site kapsamında yer alan her türlü hukuki ve/veya sair metni, herhangi bir teknik unsuru, içeriği ya da özelliği tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bahse konu her türlü değişiklik Site 'de yayınlanması ile birlikte geçerli sayılacak olup işbu değişikliklere ilişkin gerekli inceleme ve okumaların yapılması kullanıcıların şahsi sorumluluğunda olup Tergan'ın bu kapsamda herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu değildir.

TAZMİNAT

Kullanıcı, işbu sözleşmeye icrai ve/veya ihmali olarak aykırı hareket etmesinden ötürü Tergan'ın, ortaklarının, iştiraklerinin, danışmanlarının, tedarikçilerinin, hizmet sağlayıcılarının, çalışanlarının, üçüncü taraflarının zarara uğraması durumunda sebebiyet verdiği tüm zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder. Kullanıcının sebebiyet verdiği zararların bir kısmını veya tamamını Tergan'ın ödemek zorunda kalması halinde her türlü bedeli rücu hakkı saklıdır.

GARANTİ

Site, Tergan ve ortakları, iştirakleri, danışmanları, tedarikçileri ve sağlayıcıları tarafından olduğu gibi sağlanmaktadır ve siteyi kullanımınızın riski tamamen kullanıcıya aittir. Tergan ve ortakları, bağlı kuruluşları, danışmanları, tedarikçileri veya sağlayıcıları hiçbir sitenin işletimi, içeriği veya site tarafından veya site üzerinden sağlanan herhangi bir bilgi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermez. Tergan, sitenin içeriğinin doğruluğu veya eksiksizliği ya da siteye bağlı herhangi bir sitenin içeriğine ilişkin herhangi bir garanti veya beyanda bulunmamaktadır ve herhangi bir hata veya sorumluluk kabul etmemektedir.

İLETİŞİM

İşbu Sözleşme ile ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi paylaşmak veya sorularınızı yönlendirmek için bizimle Site'nin İletişim bölümünden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Tergan") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Tergan ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

3. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Tergan ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Tergan ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Tergan standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

5. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Tergan olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız.

[TERGAN] ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ (“COOKİE”) NEDİR?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

 

[TERGAN] ÇEREZLERİ NASIL KULLANILMAKTADIR?

[TERGAN] çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:
  • Parolanızı kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
  • Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • [TERGAN] tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır. [TERGAN], çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.
 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Site üyelerinin, üyelik bilgileriyle giriş yapabilmesi.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması veya Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya faaliyetlerine bağlantı sağlamak.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla ilgili reklam gösterilmesi.

 

[TERGAN] ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLERİNİ REKLAM VE YENİDEN HEDEFLEME İÇİN NASIL KULLANMAKTADIR?

[TERGAN] çerezleri ayrıca; arama motorlarını, [TERGAN] tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesini, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya [TERGAN]’in reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve [TERGAN]’in reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, [TERGAN]’in sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

[TERGAN] ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz:https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Örneğin; Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi (“özel hedef kitleniz”) oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya yasalar gerektirmediği sürece, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz. Facebook özel hedef kitleler koşulları için https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini, Facebook Gizlilik İlkeleri için https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Criteo SDK’sı (Software Development Kit) kullanılmaktadır.

ÇEREZ YÖNETİMİ

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)
 • Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: [TERGAN] tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: [TERGAN] tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “[TERGAN] çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. [TERGAN] çerezleri, [TERGAN] tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: [TERGAN] tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. [TERGAN] bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

 

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Site’yi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

Kalıcı Çerezler

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Site’yi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

Teknik Çerezler

Teknik çerezler ile Site’nin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Doğrulama Çerezleri

Ziyaretçilerin şifrelerini kullanarak Site’ye giriş yapmaları durumunda, bu tür çerezler ile, ziyaretçinin Site’de ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, kullanıcının her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri

Site’de kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler

Analitik çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

 

[TERGAN]’in web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

 

Cookie Hizmet Sağlayıcı

Cookie İsmi

Cookie Amacı

Cookie Tipi

Cookie Süresi

Setrow

SetrowIDV2

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Persistent Cookie

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

Setrow

Strw-1403-ptt

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Session Cookie

Tarayıcı Session süresi boyunca

Setrow

Strw-1403-spvc

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Session Cookie

Tarayıcı Session süresi boyunca

Setrow

Strw-1403-stt

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Session Cookie

Tarayıcı Session süresi boyunca

Setrow

Strw-1403-tpvc

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Persistent Cookie

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

Setrow

Strw-1403-ttt

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Persistent Cookie

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

Setrow

Strw-1403-vt

Setrow tarafından kullanıcı işlemleri için kullanılır.

Persistent Cookie

Her siteye kullanıcı girişi ile güncellenir. Maksimum 1 yıl

TERGAN DERİ ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

ESENLER CADDESİ. YAŞAR DOĞU SOK. NO: 8 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

ESENLER CADDESİ. YAŞAR DOĞU SOK. NO: 8 BAYRAMPAŞA / İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla        [BİK-KEP-adres]        

[tergan@hs02.kep.tr]

[kvkk@tergan.com]

Eposta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

TC Kimlik No:

 

Telefon Numarası:

 

Eposta:

 

Adres:

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

□ Ziyaretçi

□ Mevcut Çalışanım

□ Tedarikçi/Müşteri

□ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

□ Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:

□ Diğer:

□ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz

Kurum içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:

Konu:

C. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

□ Adresime gönderilmesini istiyorum.

□ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

□ Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

BAŞVURU FORMUNU İNDİR