Menü
Hesabım
Giriş Yap
veya
Üyeliğiniz yoksa buradan üye olabilirsiniz

Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunma Kanunu Politikası

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası Güncellemeleri

Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Tergan") olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK 'da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Tergan ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi Şirketimiz bünyesindeki kampanya, yenilik ve gelişmelerden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

 1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Tergan ile doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Tergan ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Tergan standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Tergan olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

GİRİŞ

İşbu Gizlilik Politikası, Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ("Tergan") https://www.tergan.com.tr/ web sitesine ("Site") erişim sağlayan ve/veya kullanan ve/veya yararlanan tüm gerçek kişilerden ("Kullanıcı") elde edilen kişisel bilgilere ilişkin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") bağlı düzenlemeler ve ilgili diğer mevzuatla kapsamında bilgilendirmek maksadı ile hazırlanmıştır.

Bu Gizlilik Politikasının resmi dili Türkçe olacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir çevirisi yalnızca referans amaçlı olacaktır. Herhangi bir çelişkili şartla ilgili herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, Türkçe dilinde bu Gizlilik Politikasının şartları, buradaki tüm çevirilerin tüm şartlarının yerine geçecektir.

Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı ve Kişisel Verilerinizi nasıl işleyeceğimizi anlamak için lütfen bu politikayı dikkatlice okuyun. Bu Gizlilik Politikası, yukarıda listelenen geçerlilik tarihinden itibaren geçerlidir ve aşağıda "Tergan Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler" bölümünde belirtildiği gibi değiştirilebilir.

TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

Tergan olarak KVKK'nın 4.maddesinde belirtilen ilkelere büyük bir hassasiyetle riayet etmekteyiz. Buradan hareketle Site kapsamında kişisel verileriniz öncelikle ilgili Kanun maddesi ve diğer Kanunlarda belirtilen usul ve esaslara göre işlenmektedir.

Sitenin web sunucuları, Site'ye kullanıcı ziyaretleri sırasında standart internet günlük bilgilerini toplar. Bu bilgiler, performans ve güvenlikle ilgili işlevler dahil olmak üzere Site ile ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olmak için kullanılır. Site, sunucu günlüklerine ek olarak, IP adresinizin anonimleştirilmiş bir sürümü de dahil olmak üzere istatistiksel kullanım ve telemetri bilgileri gibi bilgi parçalarını toplayarak kullanıcıların Siteye nasıl eriştiğini ve Siteyi nasıl kullandığını değerlendirmemize yardımcı olmak için Google Analytics hizmetini kullanır. Bu bilgiler, Siteye ne zaman erişildiği, ziyaretçileri Siteye yönlendiren sayfalar ve Sitenin nasıl kullanıldığını ve nasıl olabileceğini anlamamıza yardımcı olan diğer bilgiler gibi Sitenin işleyişi ve kullanımı hakkında toplu istatistikler oluşturmak için kullanılır.

Birçok hizmet gibi, Google Analytics de, bizim durumumuzda olduğu gibi, kullanıcıların Sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplamak için kullanıldığı kullanıcı etkileşimlerini izlemek için birinci taraf çerezleri kullanır. Bu bilgiler, raporları derlemek ve Sitemizi geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Raporlar, bireysel ziyaretçileri tanımlamadan web sitesi eğilimlerini açıklar. Sitemizi nasıl ziyaret ettiğinizi etkilemeden Google Analytics'ten çıkabilirsiniz - kullandığınız tüm web sitelerinde Google Analytics tarafından izlenmemeyi tercih etme konusunda daha fazla bilgi için şu Google sayfasını ziyaret edin: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout .

Genel olarak, Siteyi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz gibi bilgileri ve / veya tarayıcınız veya bilgisayar cihazınız hakkında size Siteye erişim ve uygun içerik sunmamızı sağlayan bilgileri toplarız. Bununla birlikte, kaydolmak, bağış yapmak, bizimle iletişime geçmek, haber ve güncellemeleri talep etmek veya Site aracılığıyla diğer işlemleri gerçekleştirmek için ek Kişisel Veriler sağlamanız gereken sayfalar vardır.

Bu tür Kişisel Veriler şunları içerecektir:

 • ad, adres, web sitesi adresi, sosyal medya tanıtıcısı ve iletişim bilgileri;
 • organizasyon (kuruluşun adı, web sitesi, telefon numarası ve adresi dahil), çalışma alanları, diller ve konum;
 • yanıtlamayı kabul ettiğiniz herhangi bir form ve/veya anketin sonuçları.

TOPLADIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLERİ NASIL KULLANIRIZ

Tergan olarak kişisel verilerinizi KVKK'nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen işleme şartlarına riayet ederek işlemekteyiz. Buradan hareketle veri işleme süreçlerimizi örneklendirmek gerekirse; bağışları işlemek, kuruluşumuz hakkında istenen bilgileri sağlamak, bağlantı talepleri ve tarafınızca gönderilen anket yanıtlarını işlemek. Ayrıca, Siteyi iyileştirmek ve Site içeriğinin siz ve cihazınız için en etkili şekilde sunulmasını sağlamak için topladığımız kişisel verileri şu amaçlar için kullanacağız: Siteyi yönetmek ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistiksel ve anket amaçları dahil olmak üzere dahili işlemler için veya Siteyi güvenli ve emniyetli tutmak için.

Açık rızanız doğrultusunda ise kişisel verilerinizi, haber bültenleri ve pazarlama bilgileri dahil olmak üzere sizinle ilgili olacağını düşündüğümüz bilgileri size göndermek için kullanacağız. Bu izni, bu tür sağlanan "abonelikten çık" bağlantısını kullanarak veya musteridestek@tergan.com adresinden bizimle iletişime geçerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz .

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ

Kişisel Verilerinizi, bizim adımıza hizmet verebilmeleri için Hizmet Sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile de sınırlı olarak paylaşıyoruz. Yasal olarak gerekli olması ve/veya resmi kurum ve kuruluşlardan böyle bir talep gelmesi halinde ise kişisel verileriniz KVKK'nın düzenlemelerine uygun olarak paylaşılmaktadır.

ÇEREZLER VE DİĞER İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Siteyi ziyaret ettiğinizde, çerezler bizim tarafımızdan veya Servis Sağlayıcılar tarafından tarayıcınıza, tercihleriniz ve Site görüntüleme kalıpları hakkındaki bilgileri kaydetmek için ayarlanır. Çerezler ve bunların nasıl yönetileceği hakkında daha fazla bilgiyi http://www.allaboutcookies.org/ adresinde bulabilirsiniz . Çerezleri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

 • Size alakalı içerik sağlamak;
 • Multimedya oynatma ve sosyal medya entegrasyonunun etkinleştirilmesi;
 • Oturum yönetimi ve güvenlik özellikleri sağlamak;
 • Site performansını ve içerik alaka düzeyini iyileştirme

Sitede kullandığımız çerez türleri ve bunları nasıl kontrol edeceğiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.tergan.com.tr/kvkk adresinde bulunan Çerez Politikamıza başvurun. İşbu politika da bu Gizlilik Politikasının bir parçasıdır.

BAĞLANTILI SİTELER

Size kolaylık sağlamak için, Sitede diğer web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı veren köprüler yayınlanabilir. Herhangi bir Bağlantılı Sitenin veya sahibi olmadığımız veya kontrol etmediğimiz herhangi bir şirketin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik Politikası geçerli değildir. Bağlantılı Siteler, Sitede topladıklarımıza ek olarak bilgi toplayabilir. Bu Bağlantılı Sitelerin hiçbirini, bu Bağlantılı Sitelerde açıklanan veya sunulan hizmetleri veya ürünleri veya Bağlantılı Sitelerde yer alan herhangi bir içeriği onaylamıyoruz. Hakkınızda toplanan bilgilerin nasıl kullanıldığını ve korunduğunu anlamak için ziyaret ettiğiniz herhangi bir Bağlantılı Sitenin gizlilik politikasını aramanızı ve okumanızı öneririz.

ÇOCUKLAR

Site, 18 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik değildir. KVKK'nın açık düzenlemesi uyarınca site kapsamında kullanıcılara sunulan tüm aydınlatma ve alınan tüm açık rızalar kullanıcının 18 yaşından büyük olduğu kurgusu üzerine hazırlanmıştır. 18 yaşından küçük kullanıcıların sitemizi ziyaret etmesi halinde ise veli ve/veya yasal temsilcisinin gerekli yasal sorumluluğu üstlendiği tarafımızca kabul edilmektedir.

GÜVENLİK

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Kişisel Verilerinizi kayıp, hırsızlık ve yetkisiz kullanım, erişim veya değiştirmeye karşı korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemler kullanıyoruz. Bu bağlamda KVKK ve bağlı düzenlemeleri uyarınca belirlenen makul idari ve teknik tedbirler alınarak verilerinizin güvenliği sağlanmaktadır.

HAKLARINIZ

Kullanıcı olarak KVKK'nın 11.maddesi uyarınca;

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

İşbu taleplerinizi Terazidere Mah. Esenler Cad. Yaşardoğu Sok. No:8 Bayrampaşa / İstanbul Adresimize yazılı olarak veya musteridestek@tergan.com E-posta adresimize veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz. Başvuruda yer alan taleplerinizi talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırıyor olacağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilir.

DEĞİŞİKLİKLER

Bu Gizlilik Politikasını zaman zaman revize edeceğiz. Bunu yaparsak, yeni politikayı web sitemizde yayınlayacağız ve geçerlilik tarihini değiştireceğiz, bu nedenle sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam etmeniz, yerel yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.