Menü
Hesabım
Giriş Yap
veya
Üyeliğiniz yoksa buradan üye olabilirsiniz

Kişisel Bilgilerim Aydınlatma Metni


KİŞİSEL BİLGİLERİM AYDINLATMA METNİ 

 

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

  1. a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tergan Deri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.  

  1. b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel Verilerinizin Hangi Yöntemle Toplandığı ve Hukuki Sebebi

Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

https://www.tergan.com.tr/uye-kisisel-bilgileri  adresi üzerinden erişilen “Üyelik Bilgileri” alanı üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi:  

Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

https://www.tergan.com.tr/uye-kisisel-bilgileri  adresi üzerinden erişilen “Üyelik Bilgileri” alanı üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İletişim Bilgisi: Cep Telefonu, E-posta Adresi, Adres Bilgileri (İl, İlçe,Adres, Posta), İş Telefonu (verilmesi  halinde)

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

https://www.tergan.com.tr/uye-kisisel-bilgileri  adresi üzerinden erişilen “Üyelik Bilgileri” alanı üzerinden otomatik yollarla toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir:

Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Taraf

Aktarıma Konu Olabilecek Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Aktarım Amacı

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yukarıda b) bölümünde sayılan verilerin tamamı

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

  1. d) İlgili Kişi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

İlgili kişi olarak, KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre   Mahallesi Yaşar Doğu Sokak No: 8/1 Bayrampaşa İstanbul adresine yazılı olarak iletebilir veya  kvkk@tergan.com posta adresine e-posta yoluyla veya tergan@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

Bu alanda işleme amacı ile uyuşmayan verilerin olup olmadığı hakkında bir değerlndirme yapılmalıdır . Veri minimizasyonu ilkesi gereğince aşırı verilerin çıkarılması için bir çalışma yapılmalıdır.  

 Genel ilkeler

MADDE 4- (1) Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

(2) Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur:

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

 

Mersis Adresi: AYRANCI SANAYİ SİTESİ YAŞAR DOĞU SOK.NO.8 BAYRAMPAŞA/İSTANBUL